Zoned Safety: Öka produktiviteten med intelligent pneumatik

Konceptet Zoned Safety förenklar utformningen av en redundant pneumatisk säkerhetskrets samtidigt som den uppfyller kraven i maskindirektivet 2006/42 / EG och standarden ISO 13849-1. Den nya möjligheten att enkelt och kostnadseffektivt utforma flera oberoende säkerhetskretsar till ett enda pneumatiskt ventilsystem kan minska antalet säkerhetskomponenter med upp till 35%, optimera användningen av säkerhetsnätverk och kräver mindre rördragning.