Vinterkylan i Texas skapar elbrist – kunder frånkopplas

Vinterväder i Texas med temperaturer under noll gör att elsystemet är ansträngt. Detta medför att kunder kopplas ifrån elnätet temporärt efter ett rullande schema.