Utforska Multi-cloud på vForum Online 2021

Att framtidssäkra sin verksamhet handlar i dagsläget till stor del om att lägga en digital grund. Och inte vilken grund som helst. Utan en grund varpå du kan driva applikationsutveckling i en multi cloud-miljö för såväl gamla som nya applikationer och få ut dem till slutanvändare som kan använda dem var som helst, när som helst.