Uppgraderad dimfångare kan ge mer vatten till en av jordens torraste platser 

I den torra Atacamaöknen i Chile används stora nät för att utvinna vatten ur dimma. Nu har forskare kommit på hur 50 procent mer kan tillvaratas genom en uppgradering av tekniken.