Tullar och bensinstopp i EU:s klimatpaket

Koldioxidtullar vid gränserna, stopp för bilutsläpp från 2035 och krav på hållbara bränslen i flyget.
EU:s nya klimatpaket är här – i hopp om nollutsläpp till 2050.