Svenskt avancerat höghållfast stål säkrar elbilens klimatpåverkan

I takt med att elbilarna ökar i antal förflyttas fokus från bilarnas användarfas till deras produktionsresa. Därför är det en framtida utmaning för elbilstillverkare att se till bilens hela livscykel.