Svenska kraftnät varnar: Så här stor kan effektbristen bli i vinter

Sverige beräknas få ett underskott på 1 600 MW under timmen med högst elförbrukning kommande vinter, enligt Svenska kraftnät