Stora möjligheter för precisionsmedicin inom svensk sjukvård

Det finns enorm potential för precisionsmedicin inom den svenska sjukvården. Förutsatt att utmaningarna kan överkommas det vill säga.