Simulering är en kritisk komponent för ökad konkurrenskraft

Oavsett om man talar om den digitala transformationen, IoT eller Industri 4.0 handlar diskussionen i förlängningen om verksamhetsnytta. Ska företag framöver kunna dra nytta av de enorma möjligheter som kommer med den tekniska utvecklingen krävs dock nya sätt att se på produktutveckling och tjänster. Med fysikbaserad, simuleringsdriven produktutveckling hela vägen från produktdesign till tillverkning och service kan företag driva sin innovation med lägre kostnader, kortare time-to-market och reducerade risker.