”Satsning på utbildning krävs för att undvika kris i techbranschen”

DEBATT. Om Sverige ska fortsätta vara en ledande IT-nation behöver vi göra nytag i skolan.  Här finns en bransch som saknar arbetskraft och elever som måste få rätt utbildning för framtidens jobb.