Så ska forskarna fånga jordens puls

Seismografer på havsbottnen i Atlanten ska ge en bättre förståelse kring de cykler där magma stiger mot jordytan på oväntade platser.