Riksdagen kräver besked om slutförvaret: ”Angeläget”

Regeringen måste snabba på med besked om slutförvaret av utbränt kärnbränsle, anser riksdagens försvarsutskott. ”Det är mycket angeläget”, säger Pål Jonson, moderat ordförande i utskottet.