RegSmart breddar sin regulatoriska kompetens

Fröet till RegSmart Life Science såddes när behovet av regulatorisk kunskap inom life science ökade. I dag har företaget växlat upp genom att bredda kompetensen på flera plan – bland annat inom medicinteknik, läkemedelstillverkning och kvalitetssäkring.