Regeringen: Vi överväger snabba på beslut om mellanlager för kärnavfall

Regeringen öppnar för att utöka mellanlagret i Oskarshamn – före ett beslut om slutförvar av utbränt kärnbränsle.