Regeringen: Så ska hela Norrbotniabanan byggas klar

Trafikverket får i uppdrag att omgående planera den andra halvan av Norrbotniabanan, delen från Skellefteå till Luleå.