Pentagons ufo-rapport ger få svar – ”Inga tydliga uppgifter”

Mystiska flygande objekt med oerhörda accelerationsförmågor – vissa med förmåga att undvika radar och utan uppenbara tecken på drivkraft – har undersökts av USA:s försvar.