Över 1400 flygplan försenades efter teknikstrul

Över 1 400 flygplan har försenats i USA på grund av tekniska problem.