Ny satsning på elnät ger 320 MW mer i Stockholm

Behovet av el ökar snabbt i Stockholm. Nu investerar Svenska kraftnät 250 miljoner kronor i en ledningsomkoppling som ger Stockholmsområdet 320 MW mer el –mer än Uppsalas elbehov – om tre år.