När traktorn kom till byn förändrades hela samhället

TEKNIKHISTORIA. Hästar och oxar hade tjänat i jordbruket sedan urminnes tider när de började trängas undan av massiva stålhjul, dunkande motorer och bolmande avgaser. Traktorn rullade ut på åkern, och bondens arbete – ja, hela samhället – förändrades i grunden.