Miljonregn över mini-reaktor för använt kärnbränsle

Den kanadensiska regeringen satsar drygt 380 miljoner kronor för att stödja utvecklingen av små och modulära kärnreaktorer. Merparten av pengarna går till företaget Moltex Energy.