Malmen krävde allt starkare lok

I takt med den ökande malmbrytningen krävdes allt kraftigare maskiner för ständigt tyngre laster. I dag trafikeras Malmbanan av världens starkaste lok.