“Ingen vill underhålla någonting som inte syns”

VA, Vatten och Avlopp, ligger efter i utvecklingen av förebyggande underhåll. Något som kan leda till onödiga läckor och avbrott som i sin tur kan leda till förstörelse, stora kostnader och omfattande arbeten. I ett samtal med fyra representanter i branschen får vi ta del av de utmaningar som VA idag står inför – och orsakerna bakom rörsystemens korta livscykel.