Högaktuell fortbildning lyfter industriföretag

För att svenska företag ska kunna hänga med i den fjärde industriella revolutionen krävs kompetensutveckling som svarar mot den snabba digitaliseringen. Här kan en webbaserad fortbildning ge en viktig kunskapsboost.