Hållbar produktion – avgörande arbetssätt för att lyckas

Att arbeta strategiskt med hållbar produktion handlar om att ligga steget före. Genom en kombination av forskning och utveckling, experiment och workshops med företag är detta något som institutionen för maskinteknik på Linnéuniversitet tillämpar.