Från innovationsidé till storslagen produkt

Projektet Future City Flow startade som en vision för trettio år sedan – men de tekniska förutsättningarna saknades. Idag är det verklighet – med en plattform som synliggör lösningar för att minska översvämningar och utsläpp av orenat avloppsvatten.