Frågorna (och svaren) som kan underlätta när du ska söka jobb

Vill du byta jobb men är väldigt specialiserad? Misstänker du att din ålder kan vara ett hinder? Oavsett vad som kan tänkas ligga bakom att jobbjakten går trögt bör fokus ligga på saker du kan kontrollera.