Forskarna: Så påverkas små barn av pekskärmar

En brittisk studie undersökte om barn som använder pekskärmar innan skolåldern drabbas av koncentrationssvårigheter. Resultatet: ingen långtågående slutsats går att dra men barn som tidigt använt pekskärmar visade tecken på sämre förmåga till koncentration.