Forska för framtidens resurssmarta processer

Omställningen till ett hållbart, fossilfritt samhälle pågår för fullt och biobaserade produkter och material har en avgörande roll. För att förverkliga en hållbar utveckling krävs resurssmarta processer för effektivt nyttjande av biobaserade råvaror.