FHM: Pandemilagen löser inte alla problem

Pandemilagen kommer inte att räcka för att bromsa smittan, skriver Folkhälsomyndigheten i sitt remissvar på regeringens förslag till ny lag. Även i fortsättningen är det personligt ansvar som är viktigast.