Färre ingenjörsstudenter trots satsning för fler

Regeringen satsade 2018 stort på att få fler att söka sig till ingenjörsutbildningar. Men få högskolor och universitet har nått målen, visar en granskning från Riksrevisionen. En anledning kan vara det låga söktrycket.