”Energiskatt för datacenter slår mot miljön”

DEBATT. Datacenter som samlokaliserar företag under ett tak blir missgynnade av dagens skatteregler medan datacenter som förbrukar mycket energi gynnas, skriver Martin Svensson, Interxion.