Digitala tvillingar – Simumatik bidrar till en hållbar och effektiv industri

Efterfrågan kring Digitala Tvillingar växer, både inom industrin och utbildning. Det är en viktig teknik för att stötta organisationer i sin digitaliseringsresa och förenkla att jobba hemma under pandemin.