De fastkörda styrstavarna är loss – Forsmark 2 är i drift

16 styrstavar fastnade i reaktor 2 på Forsmarks kärnkraftverk, vilket ledde till att blocket var ur produktion hela veckan. Men under fredagseftermiddagen gick reaktorn igång igen.