Data från lastbilsjättar bakom Trafikverkets vändning om elvägar 

Andelen lastbilar som antas använda elvägarna har på kort tid minskat från 60–80 procent till 10–25 procent. Det vänder förstås upp och ner på det mesta. Data från Volvo och Scania är en viktig orsak.