Coronapandemin har inte fått ingenjörsstudenterna att krokna 

Studenter strömmar till ingenjörsprogrammen, men hur går det för dem under pandemin? Farhågor finns att avhoppen kommer att öka, visar en enkät Ny Teknik har gjort på fem tekniska lärosäten.