Copyswede och Elektronikbranschen överens om kassettskatten – så mycket dyrare blir datorer

Efter flera års förhandlingar och stridigheter är branschorganisationerna Copyswede och Elektronikbranschen ense om privatkopieringsavgiften. Och snart ska den omtvistade lagen moderniseras.