CLIP presenterar resultatet av 10 års forskning

Efter drygt 10 år avslutas nu forsknings- och utvecklingscentret Center för logistik och innovativ produktion den fjärde finansieringsperioden, Clip 4.0, vid Högskolan i Gävle. I tre digitala konferenser under maj kommer forskningsgruppen att presentera resultaten.