Utvecklare har lyckats virtualisera Windows på en M1-Mac


Microsoft har i dagsläget inte några kända planer på att licensera Arm-versionen av Windows till Mac-användare.