Signal försökte använda Facebooks riktade annonser mot företaget


Facebook själva säger att det handlar om ett stunt och att Signal aldrig försökte köra de påstådda annonserna.