Instagram börjar kontrollera användarnas födelsedatum


Målet är att göra Instagram mer säkert och privat för yngre användare.