Chrome OS sålde bättre än MacOS under 2020 enligt IDC

Chrome OS sålde bättre än MacOS under 2020 enligt IDC

Förra året var mycket framgångsrikt för Chromebooks, med fyrdubblade leveranser under fjärde kvartalet enligt marknadsanalyser. Chrome OS ska rentav ha varit större än MacOS i fjol, sett till försäljning.

Enligt IDC:s analys hade MacOS alltjämt ett litet försprång under första kvartalet, men Chrome OS sålde i större volymer övriga kvartal och drog ifrån rejält under det fjärde. Windows dominerade alla kvartal och Microsoft är ohotad i toppen än så länge, även om Windows övertag var störst under Q1 och kontinuerligt minskade.

MacOS ökade sitt försprång över Chrome OS under Q4 2019, medan det blev helt omvänt under Q4 2020. Den förra rapporten angav pandemin som en anledning till uppsvinget för Chromebooks, med ökad efterfrågan från skolor och universitet.