Ytterligare ett rekordkvartal från Apple


Apple har lyckats öka sin försäljning i samtliga segment och i samtliga regioner jämfört med förra året.