USA stämmer Facebook – vill att köpen av Instagram och Whatsapp hävs


Amerikanska Federal Trade Commission och 48 delstater har samtidigt lämnat in stämningsansökningar mot Facebook för ”åratal av konkurrenshämmande verksamhet”.